นัดหมายแพทย์ กรณีค้นหาเร่งด่วน: กรุณาติดต่อฝ่ายบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ call center: 053-921777

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์ สามารถค้นหาด้วยการเลือก
“แผนก, รายชื่อแพทย์ ทั้งนี้สามารถคลิกที่ช่องดังกล่าว แล้วพิมพ์แผนกหรือ รายชื่อแพทย์ในช่องที่ระบุ ระบบจะทำการแสดง ลิสต์รายการให้ทราบ”

แผนก

* เลือกแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

รายชื่อแพทย์

49% Complete (success)

เงื่อนไขการใช้งาน

การค้นหาแพทย์ ให้ทำการคลิก แผนก ที่ต้องการ หรือ รายชื่อแพทย์ ข้อมูลแพทย์หรือแผนกจะปรากฏอยู่ด้านล่าง โดยสามารถทำการระบุแผนกก่อน หรือเลือกแพทย์ได้ทันที
 
นำความแตกต่าง ตามอย่างพระเยซูคริสต์ ดูแลชีวิตแบบองค์รวม
MAKES THE DIFFERENCE , CHRIST CENTERED , HUMANIZED CARE
www.mccormickhospital.com