ตารางออกตรวจแพทย์ กรณีค้นหาเร่งด่วน: กรุณาติดต่อฝ่ายบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ call center: 053-921777

ตารางออกตรวจแพทย์

กรุณาเลือก

ระบุเดือนที่ต้องการ

 

เงื่อนไขการใช้งาน

ให้ทำการเลือก ข้อมูลในช่อง "กรุณาเลือก" เพื่อเลือกหัวข้อของการแสดงผล จากนั้นทำการ ระบุเดือนที่ต้องการ เช่น ต้องการดูย้อนหลังหรือปัจจุบัน พอทำการเลือกเสร็จสิ้น ให้ทำการกดปุ่ม "เรียกดูรายการที่ได้เลือกไว้" ระบบจะทำการแสดงผลตารางที่ได้ทำการเลือกข้างต้น
 
นำความแตกต่าง ตามอย่างพระเยซูคริสต์ ดูแลชีวิตแบบองค์รวม
MAKES THE DIFFERENCE , CHRIST CENTERED , HUMANIZED CARE
www.mccormickhospital.com