; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : กายภาพบำบัด หลังผ่าตัดเต้านม

กายภาพบำบัด หลังผ่าตัดเต้านม

กายภาพบำบัด หลังผ่าตัดเต้านม
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลแมคคอร์มิค


การรักษามะเร็งเต้านม ผู้ป่วยอาจประสบปัญหาภาวะแทรกซ้อน ที่พบได้คือ
1. ภาวะข้อไหล่ติด
2. ภาวะเหนื่อยล้าง่าย
3. ภาวะบวมน้ำเหลือง
4. ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ

        หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะผู้ที่เลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออก อาจส่งผลให้การเคลื่อนไหวข้อไหล่ถูกจำกัดได้ จึงมีความจำเป็นต้องบริหารข้อไหล่เพื่อรักษาช่วงการเคลื่อน ไหวให้เป็นปกติ ด้วยท่าบริหาร ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ  
ทำท่าละ 5-10 ครั้ง  วันละ 3-4 รอบ

การออกกำลังกายหลังผ่าตัดเต้านม

1. ยืนตรง วางแขนข้างลำตัว กำ-แบมือ   งอ-เหยียดศอก ยักไหล่ ขึ้น-ลง2. ห่อไหล่มาด้านหน้า แบะไหล่ไปด้านหลัง3. หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมไปข้างหน้า และข้างหลัง4. ยืนวางแขนข้างลำตัว จับมือประสานกันทางด้านหน้ายกแขนขึ้นจนอยู่เหนือศีรษะโดยให้ข้อศอกเหยียดตรงอยู่ตลอดเวลา แล้วค่อยๆ ลดระดับลง เหยียดแขนไปทางด้านหลัง จับมือด้วยกันแล้วค่อยๆยกแขนขึ้นให้มากที่สุด


5. มือข้างที่ทำการผ่าตัดเต้านมวางทาบกับผนัง ค่อยๆไต่นิ้วไปตามผนังขึ้นไปพร้อมขยับตัวให้ชิดกำแพง พยายามให้ได้สูงขึ้นไปจนสามารถเหยียดแขนเหนือศีรษะเต็มที่ จากนั้นให้ยกแขนนิ่งไว้และนับ 1-5 แล้วลดแขนมาวางข้างลำตัวตามเดิม6. ยืนท่าเตรียม ประสานมือทั้ง 2 ข้างที่ท้ายทอย ค่อยๆพยายามกางข้อศอกให้ได้มากที่สุด กางศอกนิ่งไว้นับ 1-5 ช้าๆ แล้วค่อยๆ กลับสู่ท่าเตรียม7. นั่งตัวตรง ประสานมือไว้เหนือศีรษะ เอียงตัว ซ้าย-ขวา สลับกันช้าๆ
ข้อควรระวัง อย่าทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้น