; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดกิจกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็ก ๆ ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล กล่าวเปิดโดย นายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งภายในงานมีการแจกขนม ระบายสี และ ฐานเกมส์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.