; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ต

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ต


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี. คอร์ต เทศนาโดย ผู้ปกครองธีระพงศ์ ฉิมะวงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในวันที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel 
โอกาสนี้ ได้มีจัดให้มีการมอบรายได้เดินวิ่งการกุศล แมคคอร์มิคมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 ให้กับมูลนิธิ อี ซี. คอร์ต และมอบทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาอีกด้วย