; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : พิธีนมัสการพระเจ้าครบรอบ 131 ปี และ พิธีมอบถวายอาคารหอพักแพทย์

พิธีนมัสการพระเจ้าครบรอบ 131 ปี และ พิธีมอบถวายอาคารหอพักแพทย์


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าครบรอบ 131 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิคและมอบถวาย “อาคารหอพักแพทย์” เทศนาโดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในวันที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 08.30 น. ณ ลานหน้าอาคารหอพักแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค