; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรโรงพยาบาล

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล อาคาร ณ เชียงใหม่ ชั้น 2
ในเวลาทำการ โทร. 053-921777 ต่อ 1753 , 1335

1. พยาบาลวิชาชีพ

 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
 • มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถอยู่เวรเป็นกะได้

 

2. ล่ามภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
 • หากเป็นชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

3. พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้เรื่องกฎจราจรเป็นอย่างดี
 • ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ขึ้นไป
 • ใจเย็น มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

4. เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง จำนวน 2 ตำแหน่ง

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ใจเย็น มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้