1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)
การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)

      

การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density)

        การตรวจวินิจฉัยเพื่อดูว่าเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่ สามารถทำได้โดยการตรวจวัดหามวลกระดูกด้วยเครื่อง Bone Densitometer Scan  เครื่องจะตรวจสแกนบริเวณกระดูกที่แขน บริเวณกระดูกสันหลังหรือสะโพก และนำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูกบริเวณที่ตรวจ
        
        ข้อดีของการตรวจ

        1. ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง ผู้รับบริการตรวจได้รับปริมาณรังสีน้อย
        2. สามารถใช้ตรวจกระดูกได้หลายส่วน รวมทั้งมวลกระดูกทั่วร่างกาย
        3. ใช้เวลาในการตรวจรวดเร็วและทราบผลทันที