2 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : การรักษาที่ประทับใจ รักษาโรคนิ่วแบบใหม่

การรักษาที่ประทับใจ รักษาโรคนิ่วแบบใหม่