2 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ครอบครัวแมคคอร์มิคที่ยอดเยี่ยม

ครอบครัวแมคคอร์มิคที่ยอดเยี่ยม