1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : คลินิกตา (Eye Clinic)
คลินิกตา (Eye Clinic)

คลินิกตา (Eye Clinic)

  คลินิกตา
  (Eye Clinic)

        ตรวจรักษาวินิจฉัยโรคตาโดยจักษุแพทย์ อาทิ สายตาสั้น สายตายาว ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม แผลที่กระจกตา เลเซอร์รักษาต้อหิน ต้อที่เกิดจากโรคเบาหวาน ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา ฯลฯ

        สอบถามรายละเอียด :  โทร. 053-921777 ต่อ 1125