1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic)
คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic)

คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic)     

คลินิกทันตกรรม  (Dental Clinic)

         ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม อาทิ ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันคุด รักษารากฟัน รักษาเหงือก ครอบฟัน ตกแต่งฟัน ทำเขี้ยว จัดฟัน ฟอกสีฟัน ใส่ฟันปลอมชนิดถาวร ฟันปลอมชนิดถอดได้ เข้าเฝือกฟัน รักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การผ่าตัดโรคฟันและโรคในช่องปาก ด้วยทีมทันตแพทย์และบุคลากรทางการพยาบาล มีห้องตรวจและเครื่องมือสะอาดทันสมัย ปราศจากการติดเชื้อ มีเครื่องเอกซเรย์ทางช่องปากเพื่อวินิจฉัยโรคทางช่องปาก และพร้อมให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมทุกวัน

        เวลาทำการ :   
       
              จันทร์ - ศุกร์      เวลา 08.00 - 20.00 น.
              เสาร์ - อาทิตย์   เวลา 08.00 - 16.00 น.
              วันนักขัตฤกษ์    เวลา 08.00 - 16.00 น.

        สอบถามรายละเอียด :  โทร. 053-921777 ต่อ 1326