1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : คลินิกสูตินรีเวช (Obstetrics-Gynecology)
คลินิกสูตินรีเวช (Obstetrics-Gynecology)

คลินิกสูตินรีเวช (Obstetrics-Gynecology)คลินิกสูตินรีเวช 
(Obstetrics-Gynecology)

        ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางสูตินรีเวช โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ การตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เนื้องอกของมดลูกและรังไข่ ภาวะหมดระดู ฝากครรภ์ ดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพหลังคลอด ให้คำปรึกษาก่อนสมรส ให้คำปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก ฯลฯ โดยทีมสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์

         สอบถามรายละเอียด :

        คลินิกนรีเวช               โทร. 053-921-777 ต่อ 1120        
        คลินิกมารดาและทารก  โทร. 053-921-777 ต่อ 1127