1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : คลินิกหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic)
คลินิกหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic)

คลินิกหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic)    

คลินิก หู คอ จมูก  (Ear Nose Throat Clinic)

        ให้บริการตรวจรักษาโรคทาง หู คอ จมูก โดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ อาทิ หูน้ำหนวกเรื้อรังแก้วหูทะลุ ต่อมทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ไทรอยด์  และการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินด้วยเครื่อง Audiogram 

        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1126