3 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ตรวจสุขภาพก่อนสมรส
ตรวจสุขภาพก่อนสมรส

ตรวจสุขภาพก่อนสมรส

เตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพทั้งสามีและภรรยา ด้วยโปรแกรมคู่รักก่อนสมรส หรือ ก่อนมีบุตร
ตรวจสุขภาพก่อนสมรส-แมคคอร์มิค