3 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ผ่าตัดต่อเส้นเลือด เพื่อการฟอกเลือด (AVF)
ผ่าตัดต่อเส้นเลือด เพื่อการฟอกเลือด (AVF)

ผ่าตัดต่อเส้นเลือด เพื่อการฟอกเลือด (AVF)

โปรแกรมผ่าตัดต่อเส้นเลือด (AVF) เพื่อการฟอกเลือด สำหรับผู้ป่วยทั่วไป และ ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ประกันสังคม