2 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : พลัดตกตึก 5 ชั้น รอดปาฏิหาริย์

พลัดตกตึก 5 ชั้น รอดปาฏิหาริย์