3 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2019
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2019

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2019

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ลดเสี่ยง ลดเสียเวลา ป้องกันวันนี้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่2019