3 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซื้อตรวจสุขภาพ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซื้อตรวจสุขภาพ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ซื้อตรวจสุขภาพ

เมื่อซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพรับสิทธิ์ ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ในราคา 650 บาท วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562