1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery)
ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery)

ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery)ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery)

        ให้คำปรึกษาและรักษาด้านศัลยกรรม อาทิ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดไส้ติ่ง ต่อมลูกหมากโต ก้อนที่เต้านม มะเร็งเต้านม ส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในท่อไต ส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี แผลประเภทต่าง ๆ ฯลฯ โดยทีมศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์

        เวลาทำการ
        จันทร์ - เสาร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.
        อาทิตย์         เวลา 08.00 - 12.00 น.

        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1111