1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ศัลยกรรมประสาทและสมอง (Neuro Surgery)
ศัลยกรรมประสาทและสมอง (Neuro Surgery)

ศัลยกรรมประสาทและสมอง (Neuro Surgery)

ศัลยกรรมประสาทและสมอง

        ให้การรักษาโดยประสาทศัลยแพทย์ ตรวจรักษาผ่าตัดสมอง เส้นเลือดแตกสมอง เนื้องอกไขสันหลัง กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ  บริการรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีผ่าตัด

        เวลาทำการ :
   
        จันทร์ - เสาร์  เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
        อาทิตย์         เวลา 10.00 - 12.00 น.

        สอบถามรายละเอียด : โทร. 053-921777 ต่อ 1111