1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ศัลยกรรมยูโรวิทยา (Urology Surgery)
ศัลยกรรมยูโรวิทยา (Urology Surgery)

ศัลยกรรมยูโรวิทยา (Urology Surgery)ศัลยกรรมยูโรวิทยา (Urology Surgery)

        ให้คำปรึกษาและรักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง อาทิ โรคนิ่วและการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ โรคระบบการควบคุมปัสสาวะเสื่อม ปัสสาวะเล็ดราดหรือปัสสาวะไม่ออก โรคความผิดปกติทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ผิดปกติ ฯลฯ

        เวลาทำการ
        จันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
        เสาร์            เวลา 10.00 - 12.00 น.

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1111