1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ศูนย์สุขภาพเด็ก (Child Health Center)
ศูนย์สุขภาพเด็ก (Child Health Center)

ศูนย์สุขภาพเด็ก (Child Health Center)

  

    

 ศูนย์สุขภาพเด็ก  (Child Health Center)
 nurse child1        ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเด็กทั่วไป ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤต โรคหอบหืดในเด็ก ภูมิแพ้  รวมทั้งให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ โดยทีมกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์  ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้มีการจัดพื้นที่แยกส่วนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก สนามหญ้าเทียมพร้อมหลังคา เพื่อป้องกันแดดและฝน สะดวกสบายด้วยลานจอดรถด้านหน้าอาคาร บริการ One Stop Service สามารถลงทะเบียน รับการตรวจรักษา ชำระเงิน และรับยาได้ ณ ศูนย์สุขภาพเด็ก โดยไม่ต้องผ่านแผนกผู้ป่วยนอก    

        เวลาทำการ :  จันทร์ - อาทิตย์  เวลา  08.00 - 20.00 น.

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1280