1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : ศูนย์โรคหัวใจ (CCU)
ศูนย์โรคหัวใจ (CCU)

ศูนย์โรคหัวใจ (CCU)
        ศูนย์โรคหัวใจ (CCU) มีบทบาทสำคัญในการดูแลและรักษาทางอายุรศาสตร์  ทางโรงพยาบาลมีอายุรแพทย์โรคหัวใจพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือในการตรวจและวินิจฉัยที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยมากที่สุด

       สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1182, 1183