1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : สุขภาพใจ (Psychiatry)
สุขภาพใจ (Psychiatry)

สุขภาพใจ (Psychiatry)สุขภาพใจ (Psychiatry)

        ให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพทางด้านจิตใจ หรือการรักษาฝ่ายกายภาพแล้วเกิดภาวะเรื้อรัง  วินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบประสาท โรคทางจิต เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคหวาดระแวง ติดแอลกอฮอล์ และติดสารเสพติด ฯลฯ  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

        เวลาทำการ
        จันทร์ ศุกร์ เสาร์   เวลา 09.00 - 12.00 น.
        อังคาร พฤหัสบดี  เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
        พุธ                    เวลา 09.00 - 12.00 น. , 13.00 - 15.00 น. และ 16.00 - 20.00 น.

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1111