1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

    

      

      

คลินิกสูตินรีเวช (Obstetrics-Gynecology)

        ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางสูตินรีเวช โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ การตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เนื้องอกของมดลูกและรังไข่ ภาวะหมดระดู ฝากครรภ์ ดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพหลังคลอด ให้คำปรึกษาก่อนสมรส ให้คำปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก ฯลฯ  โดยทีมสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์

        สอบถามรายละเอียด

        คลินิกนรีเวช  โทร. 053-921777 ต่อ 1120
        คลินิกมารดาและทารก  โทร. 053-921777 ต่อ 1127