1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : หน่วยไตเทียม 1 และ 2
หน่วยไตเทียม 1 และ 2

หน่วยไตเทียม 1 และ 2

หน่วยไตเทียม 1

    

หน่วยไตเทียม 2



หน่วยไตเทียม 1 และ 2  (Hemodialysis  Unit)

        ให้การตรวจรักษาโรคไตวาย ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ระบบน้ำ Reverse Osmosis พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความชำนาญ

         เวลาทำการ :  จันทร์  พุธ  ศุกร์                เวลา 08.00 - 23.00 น.
                             อังคาร  พฤหัสบดี  เสาร์      เวลา 13.00 - 16.00 น.
                             หยุดวันอาทิตย์

         สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1348  หรือ 053-921760