1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (SICU) (Surgical Intensive Care Unit)
หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (SICU) (Surgical Intensive Care Unit)

หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (SICU) (Surgical Intensive Care Unit)  

        หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (SICU) (Surgical Intensive Care Unit) ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม รวมทั้งกุมารเวชกรรม ทั้งชายและหญิง ซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วยในระดับรุนแรงที่เสี่ยงต่อชีวิต ด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน และมีทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921-777 ต่อ 1149