1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : อัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)
อัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)

อัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)อัลตร้าซาวนด์  (Ultra Sound)

        อัลตร้าซาวนด์ หรือภาษาอังกฤษว่า Ultrasound คือ เครื่องมือการตรวจอวัยวะภายในร่างกายซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

        ข้อดี คือ อัลตร้าซาวนด์ปลอดภัย ตรวจได้รวดเร็ว สะดวก ไม่เจ็บปวด

        อัลตร้าซาวน์มีประโยชน์ในทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เช่น การอัลตร้าซาวนด์เด็กในท้องแม่ แต่ที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคจะเป็นการตรวจช่องท้องเพื่อดู ตับ ไต ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อน ม้าม อวัยวะสืบพันธุ์สตรี เช่น มดลูก รังไข่  นอกจากนี้ยังใช้ตรวจโรคและอวัยวะอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมลูกหมาก ต่อมน้ำลาย หลอดเลือดดำ หลอดเลือดแดง โดยการวางหัวตรวจสัมผัสที่ผิวหนังเท่านั้น

        เมื่อผู้ป่วยจะมารับการตรวจอัลตร้าซาวนด์ ในบางการตรวจอาจต้องเตรียมตัวบ้าง เช่น ถ้าต้องการตรวจช่องท้องส่วนบนก็ควรจะงดอาหารประมาณ 4-6 ชั่วโมง เพื่อให้แก๊สในลำไส้น้อย จะได้ตรวจง่ายและชัดเจน และถุงน้ำดีพองเต็มที่

        แต่ถ้าผู้ป่วยต้องการจะตรวจดูไต หรือช่องท้องส่วนล่างก็ต้องดื่มน้ำมาก ๆ และกลั้นปัสสาวะเอาไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงจะตรวจได้ จุดประสงค์คือ ต้องการให้กระเพาะปัสสาวะพองตัวมาก ๆ จนไตดันลำไส้ขึ้นไปทางด้านบน ทำให้แพทย์สามารถตรวจมองเห็นมดลูกและปีกมดลูกได้ชัดเจน