1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : อายุรกรรมทั่วไป (Internal Medicine)
อายุรกรรมทั่วไป (Internal Medicine)

อายุรกรรมทั่วไป (Internal Medicine)อายุรกรรมทั่วไป (Internal Medicine)


        ให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป อาทิ โรคติดเชื้อ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ  โดยทีมอายุรแพทย์ผู้มีประสบการณ์

        เวลาทำการ
        จันทร์ - อาทิตย์  เวลา 08.00 - 20.00 น.

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1111