1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : อายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine)
อายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine)

อายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine)อายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine)

        ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ชาปลายมือปลายเท้า ชาร่างกายครึ่งซีก โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

        เวลาทำการ
        จันทร์ พุธ  เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
        ศุกร์         เวลา 10.00 - 13.00 น.

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1111