1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)
อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)

อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)

        ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น โรคของต่อมไทยรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย เบาหวาน โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน ฯลฯ

        เวลาทำการ
        อังคาร พฤหัสบดี  เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
        อาทิตย์              เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1111