1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด
เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด

เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด



เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด

        เครื่องจี้ในระบบโมโนโพล่าร์ ไบโพล่าร์ และเชื่อมปิดหลอดเลือดสำหรับงานผ่าตัด สามารถใช้ในการผ่าตัดผ่านช่องท้องและผ่าตัดแบบเปิดเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผ่าตัด สามารถใช้ Resection ในการส่งกล้องระบบทางเดินปัสสาวะและทางด้านสูตินรีเวชได้ โดยสามารถทำการจี้ห้ามเลือด (Coagulation) และตัดขูดเนื้อเยื่อ (Cut) ได้เป็นอย่างดีทั้งในระบบ โมโนโพล่าร์ และไบโพล่าร์