1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : เครื่องเอกซเรย์ C-Arm
เครื่องเอกซเรย์ C-Arm

เครื่องเอกซเรย์ C-Arm

  

เครื่องเอกซเรย์ C-Arm


        คือ เครื่องเอกซเรย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เพื่อช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัดดูตำแหน่งของอวัยวะที่ต้องการและบันทึกภาพขณะทำหัตถการแบบ Real time