1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (C.T. SCAN 64 slice)
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (C.T. SCAN 64 slice)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (C.T. SCAN 64 slice)


เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (C.T. SCAN 64 slice)

        
สามารถสร้างภาพได้ครั้งเดียว 64 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา ) โดยใช้เวลาไม่ถึง 0.5 วินาที ช่วยในการตรวจหาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจ มีโปรแกรมประมวลภาพของหัวใจ และหลอดเลือดที่ทันสมัย ทำให้ได้ภาพการตรวจที่ละเอียด ชัดเจน และแม่นยำ

        อวัยวะสำคัญที่สามารถใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ ( CT Scan 64 slice)

 • หัวใจ
 • สมอง
 • ลำไส้ใหญ่
 • ปอด
 • หลอดเลือดทั่วร่างกาย
 • ทันตกรรม
 • กระดูกและข้อ
        การตรวจหลอดเลือดหัวใจ

        สามารถตรวจหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อวิเคราะห์หาหลอดเลือดตีบจากการที่มีไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดแดง  ทำให้สามารถวินิจฉัยรู้ถึงความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจ และนำไปสู่การรักษาเต็มที่เพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน หรือภาวะหัวใจวาย

        การตรวจระบบหลอดเลือดแดงในทุกส่วนของร่างกาย
 • หลอดเลือดแดงเลี้ยงสมอง
 • หลอดเลือดแดงเลี้ยงแขนทั้งสองข้าง
 • หลอดเลือดแดงเลี้ยงไต
 • หลอดเลือดแดงเลี้ยงขาทั้งสองข้าง
 • หลอดเลือดแดงภายในช่องท้อง
 • หลอดเลือดแดงส่วนอื่น ๆ

        การตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้น

 • ตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้น ในลำไส้ใหญ่ ก่อนที่เนื้องอกนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่
 • การตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้นในเนื้อเยื่อปอด ก่อนที่เนื้องอกนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นมะเร็งปอด
        การตรวจกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อหาความผิดปกติของกระดูก
 • กระดูกสันหลัง
 • กระดูกเชิงกราน
 • กระดูกขาทั้ง 2 ข้าง
 • กระดูกซี่โครง
 • กระดูกส่วนอื่นๆของร่างกาย
 • กระดูกข้อเท้า
 • กระดูกมือ
 • กะโหลกศีรษะ
 • โพรงอากาศในกะโหลกศีรษะ
        นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมอง และความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องได้ด้วย

        ข้อดีของการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ ( CT Scan 64 slice)
 • มีค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับการตรวจด้วยวิธีอื่น
 • มีความละเอียดในการตรวจ
 • มีความแม่นยำสูง
 • ใช้เวลาน้อย
 • ไม่จำเป็นต้องพักฟื้น และสามารถทำงานได้เลย
 • ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับถึง 30% เมื่อเทียบกับเครื่อง CT รุ่นเก่า

  ทั้งนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของนักรังสีเทคนิคอย่างเคร่งครัด