1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (C.T. SCAN 64 slice)
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (C.T. SCAN 64 slice)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (C.T. SCAN 64 slice)


เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (C.T. SCAN 64 slice)

        
สามารถสร้างภาพได้ครั้งเดียว 64 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา ) โดยใช้เวลาไม่ถึง 0.5 วินาที ช่วยในการตรวจหาโรคต่างๆ ทำให้ได้ภาพการตรวจที่ละเอียด ชัดเจน และแม่นยำ

        อวัยวะสำคัญที่สามารถใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ ( CT Scan 64 slice)

 • หัวใจ
 • สมอง
 • ลำไส้ใหญ่
 • ปอด
 • หลอดเลือดทั่วร่างกาย
 • ทันตกรรม
 • กระดูกและข้อ
        การตรวจระบบหลอดเลือดแดงในทุกส่วนของร่างกาย
 • หลอดเลือดแดงเลี้ยงสมอง
 • หลอดเลือดแดงเลี้ยงแขนทั้งสองข้าง
 • หลอดเลือดแดงเลี้ยงไต
 • หลอดเลือดแดงเลี้ยงขาทั้งสองข้าง
 • หลอดเลือดแดงภายในช่องท้อง
 • หลอดเลือดแดงส่วนอื่น ๆ

        การตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้น

 • ตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้น ในลำไส้ใหญ่ ก่อนที่เนื้องอกนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่
 • การตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้นในเนื้อเยื่อปอด ก่อนที่เนื้องอกนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นมะเร็งปอด
        การตรวจกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อหาความผิดปกติของกระดูก
 • กระดูกสันหลัง
 • กระดูกเชิงกราน
 • กระดูกขาทั้ง 2 ข้าง
 • กระดูกซี่โครง
 • กระดูกส่วนอื่นๆของร่างกาย
 • กระดูกข้อเท้า
 • กระดูกมือ
 • กะโหลกศีรษะ
 • โพรงอากาศในกะโหลกศีรษะ
        นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมอง และความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องได้ด้วย