1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Department)
แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Department)

แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Department)

           

   

แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy Department)                                      

        ให้บริการด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ดังนี้

        - โรคทางกระดูกและข้อ  เช่น ปวดหลัง ปวดหลังร้าวลงขา ปวดน่อง ปวดคอ ปวดสะบัก ชามือชาเท้า ปวดตามข้อต่อต่าง ๆ เอ็นและกล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นยึด ข้อติด บาดเจ็บจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุ ฯลฯ

        - โรคทางระบบประสาท  เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาอ่อนแรง พัฒนาการทางร่างกายช้า มีปัญหาทางการพูด การกลืนอาหาร ฯลฯ

        - โรคทางระบบหัวใจและทรวงอก เช่น มีภาวะเสมหะคั่งในปอด บริการแนะนำการออกกำลังกาย การหายใจที่ถูกต้อง 

        นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอื่นๆ อาทิ ให้คำปรึกษา จัดทำกายอุปกรณ์เสริมของข้อไหล่ ข้อมือ ข้อเท้า ฯลฯ           

        เวลาทำการ :
              
                จันทร์ - อาทิตย์    เวลา  08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
                ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                กรุณาติดต่อรับบริการก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง

        สอบถามรายละเอียด :  โทร. 053-921-777 ต่อ 1161, 1163