1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department)
แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department)

แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department)

  

แผนกฉุกเฉิน 
(Emergency Department)

        แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้บริการดูแลรักษา รับย้าย-ส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุผ่านระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องการรับการรักษาอย่างรีบด่วน รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์พยาบาลที่ชำนาญการและได้มาตรฐานตามวิชาชีพ มุ่งเน้นความปลอดภัยและรอดพ้นจากภาวะวิกฤต

        การให้บริการ

        - ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
        - มีทีมช่วยชีวิต DOCTOR CORT ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
        - ให้บริการรถพยาบาลเพื่อการส่งตรวจพิเศษนอกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
        - ให้บริการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ณ สถานประกอบการ

        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1338, 1339  เบอร์ตรง  053-921-799