1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : แผนกผู้ป่วยในสำหรับเด็ก
แผนกผู้ป่วยในสำหรับเด็ก

แผนกผู้ป่วยในสำหรับเด็ก

ตึกพระพร

  

    

  

ตึกกานดา 2

  

  


        เรามีความตั้งใจที่จะให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กอย่างมีคุณภาพ โดยกุมารแพทย์ กุมารแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ป่วยเด็กในขณะพักรักษาตัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส ผ่อนคลาย ลดความหวาดกลัว ลดความกังวล และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล 

        ทางโรงพยาบาลฯ จึงได้ทำการปรับตกแต่งแผนกผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมจินตนาการ แต่งแต้มสีสันสดใสภายในห้องพักและพื้นที่บริการอื่น  อีกทั้งยังจัดให้มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความปลอดภัย  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนักโภชนาการของโรงพยาบาลให้คำแนะนำเรื่องคุณค่าอาหารสำหรับเด็ก เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ตลอดจนความรู้เรื่องอาหารสำหรับเด็กที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน น้ำหนักน้อย หรือปัญหาการได้รับสารอาหาร  ทั้งหมดนี้ เรามุ่งหวังให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามหลักวิชาชีพ และได้รับการดูแลแบบองค์รวมทั้งทางร่างกายและจิตใจ