1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : แผนกสาธารณสุข
แผนกสาธารณสุข

แผนกสาธารณสุข    

แผนกสาธารณสุข

        บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กตามช่วงอายุ และบริการฉีดวัคซีนพิเศษ ให้การดูแลโดยกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จัดพื้นที่แยกส่วนจากคลินิกเด็กเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

        เวลาทำการ
        จันทร์ - เสาร์  เวลา 08.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
        วันนักขัติฤกษ์ เวลา 08.00 - 11.00 น.

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1124