1 ; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : PCNL (Percutaneous Nephrolithothmy) นวัตกรรมใหม่รักษานิ่วในไต
PCNL (Percutaneous Nephrolithothmy) นวัตกรรมใหม่รักษานิ่วในไต

PCNL (Percutaneous Nephrolithothmy) นวัตกรรมใหม่รักษานิ่วในไต

  

PCNL (Percutaneous Nephrolithothmy)

นวัตกรรมใหม่รักษานิ่วในไต

        การทำ PCNL คือการรักษานิ่วแบบใหม่ โดยการส่องกล้องเข้าในไตเพื่อเอานิ่วออก นับเป็นทางเลือกใหม่ของการรักษานิ่วในไตโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด แต่ทำการส่องกล้องโดยอาศัยเครื่องมือ Fluoroscope ในการกำหนดพิกัด แล้วเจาะรูขนาดเล็กประมาณ 1 ซม. ซึ่งขนาดเล็กเท่ารูกุญแจ เพื่อเป็นช่องทางที่จะส่องกล้อง Nephroscope เข้าภายในไต เมื่อพบก้อนนิ่วแล้ว แพทย์จะทำให้นิ่วนั้นแตกออกเป็นขนาดเล็ก โดยอาศัยเครื่องมือ Lithoclast Lithotripsy แล้วคีบเอานิ่วออกจากร่างกายผ่านทางรูเดียวกัน

        ข้อดีของการรักษาโดยวิธี PCNL  ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดนิ่วสูงเทียบเท่าการผ่าตัดเปิด แต่ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาน้อยมาก

ข้อมูลเปรียบเทียบ PCNL การผ่าตัดเปิด
ขนาดแผลผ่าตัด ประมาณ 1 ซม. ประมาณ 15 ซม.
ความเจ็บปวด น้อยมาก มาก
ปริมาณเนื้อไตที่ถูกทำลายจากการรักษา น้อยมาก มาก
ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 3 - 4 วัน ประมาณ 7 วัน
ระยะเวลาพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล 1 - 2 สัปดาห์ 4 - 6 สัปดาห์

       การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคนิ่วในไต สามารถทำได้ดังนี้

       - ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 2 - 3 ลิตรต่อวัน เพื่อให้มีปริมาณน้ำปัสสาวะเพียงพอ ไม่ให้เข้มข้นมาก
       - ลดการรับประทานอาหารที่เค็มจัด เนื่องจากปริมาณเกลือที่รับประทานเข้าไปอาจขับออกทางปัสสาวะและมีส่วนชักนำให้ปริมาณแคลเซียมที่ขับออกมามากตามด้วย
       - ถ้ามีระดับกรดยูริคในเลือดสูง ต้องควบคุมให้ลงมาอยู่ในระดับปกติโดยการรับประทานยาหรือควบคุมอาหารที่มีกรดยูริคสูง และออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อที่จะให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นการเขย่าไม่ให้ผลึกนิ่วมีโอกาสเกิดขึ้น
       - เมื่อเกิดอาการ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาที่ถูกต้อง