; จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 132 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 132 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 132 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา โดยได้มีการมอบเสื้อยืด 132 ปี ให้แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกในวันที่ 13 มกราคม 2020 จัดบูธกิจกรรมถ่ายภาพธีมฉลอง 132 ปีและรับกรอบรูป และร่วมเขียนคำแสดงความยินดี “หนึ่งคำอวยพร ล้านกำลังใจ” และสำหรับผู้ป่วยในจะได้รับกระเป๋าผ้า 132 ปี

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้มีประธานสภาฯ คณะผู้บริหารมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรรมการอำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโรงพยาบาล กรรมการบริหารภายใน แพทย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าตึก หัวหน้าแผนก บุคลากรโรงพยาบาล และผู้มารับบริการ ร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง