; บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อนที่ ร่วมฉลอง 132 ปี : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อนที่ ร่วมฉลอง 132 ปี


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2020 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับ Luke’s Team จากประเทศเกาหลี ให้บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อนที่ ร่วมฉลอง 132 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ณ คริสตจักรพระพรนิรันดร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม เชียงใหม่