; บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงบ้าน : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงบ้าน

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงบ้าน

เพิ่มบริการสะดวก ปลอดภัยไม่ปะปน ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากโรงพยาบาล