; วัคซีนปอดอักเสบ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
วัคซีนปอดอักเสบ

วัคซีนปอดอักเสบ

ป้องกันปอดอักเสบในผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ด้วยวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

ปอดอักเสบ