; การตรวจเต้านมด้วยตนเอง -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง        การดูแลป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ก้อนยังเล็กอยู่ ผู้หญิงอายุ 20 ปี ควรตรวจทุกเดือน หลังประจำเดือนหมด 7 - 10 วัน ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ควรตรวจวันเดียวกันของทุกเดือน

ขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

        1. ยืนดูหน้ากระจก

     - ปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบาย เปรียบเทียบเต้านมทั้งสองข้าง ดูการเปลี่ยนแปลงรูปทรงและสีผิวหนัง ดูหัวนม มองหาแผลและของเหลวที่ไหลออกจากหัวนม
     - ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ มองด้านหน้าและด้านข้างเต้านม ดูความสมดุลของรูปทรง มองหารอยบุ๋ม รอยนูนบนผิวหนัง
     - วางมือบนเอวทั้งสองข้าง เกร็งอก มองหาก้อนหรือการดึงรั้งของผิวหนัง แล้วก้มลงมาข้างหน้า ปล่อยแขนเพื่อผ่อนคลาย ดูตำแหน่งหัวนม ความสมดุลของรูปทรง ดูเต้านมทั้งสองข้าง ห้อยลงเหมือนที่เคยเห็นหรือไม่        2. ท่านอนราบ

     - นอนสบายๆ ตรวจเต้านมขวา ให้สอดหมอนหรือม้วนผ้าใต้ไหล่ขวา ยกแขนขวาเหนือศีรษะ ให้เต้านมแผ่ราบ จะคลำหาก้อนได้ง่าย โดยใช้ 3 นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง
     - การคลำแนวก้นหอย
     - การคลำในแนวรูปลิ่ม
     - การคลำในแนวขึ้นลง        3. ท่าขณะอาบน้ำ

     
     - สำหรับผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดเล็ก ให้วางมือข้างเดียวกันกับเต้านมที่ต้องการตรวจบนศีรษะ แล้วใช้มืออีกข้างคลำในลักษณะเดียวกับท่านอนราบ

     - สำหรับผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดใหญ่ ให้ใช้มือข้างเดียวกันกับเต้านมที่จะตรวจประคองเต้านมและตรวจคลำจากด้านล่าง ส่วนมืออีกข้างให้ตรวจคลำจากด้านบน  โดยใช้ 3 นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางมะเร็งเต้านม ใครเสี่ยง

        - ผู้หญิงทุกคน
        - ผู้หญิงที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม
        - ผู้หญิงที่มีญาติใกล้ชิด เช่น แม่ พี่สาว น้องสาว ลูกสาว เป็นมะเร็งเต้านม
        - ผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

การป้องกัน

        - ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม
        - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
        - รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
        - งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
        - งดสูบบุหรี่
        - เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน

เมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง

        - พบก้อนที่เต้านม
        - ขนาด รูปร่าง และผิวหนังเต้านมเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม คัน แดงผิดปกติ มีเลือด หรือน้ำออกจากหัวนม
        - รักแร้บวม คลำได้ก้อนต่อมน้ำเหลือง

**การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ เป็นการป้องกันและสามารถช่วยชีวิตคุณจากมะเร็งเต้านมได้**