; ร่วมงานกับเรา-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรโรงพยาบาล

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล อาคาร ณ เชียงใหม่ ชั้น 2
ในเวลาทำการ โทร. 053-921777 ต่อ 1753 , 1335

1. แพทย์ Full-time จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครแพทย์ Full-time  3  ตำแหน่ง  ดังนี้

1. Interventional Cardiologist  1  ตำแหน่ง

ท่านที่สนใจ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล (แพทย์) ชั้น 2 ตึก HN2
โทร. 053-921777 ต่อ 1329
หรือสอบถาม E-mail : med.hrdmch@gmail.com

2. พยาบาลวิชาชีพ (Full time)

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
 4. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 5. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
 6. ทำงานเป็นกะได้
3. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำที่สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ท่านที่สนใจ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล (แพทย์) ชั้น 2 ตึก HN2
โทร. 053-921777 ต่อ 1329
หรือสอบถาม E-mail : med.hrdmch@gmail.com

4. เภสัขกร

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง หรือชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
 3. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. ทำงานเป็นกะได้