; ร่วมงานกับเรา-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครบุคลากรโรงพยาบาล

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล อาคาร ณ เชียงใหม่ ชั้น 2
ในเวลาทำการ โทร. 053-921777 ต่อ 1753 , 1335

1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

1. เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้
6. สามารถอยู่เวรเป็นกะได้

ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองหรือส่ง E-mail ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานได้ที่
mccormick.hrd@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2564