; ติดต่อสอบถาม-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ติดต่อแมคคอร์มิค


แบบฟอร์มติดต่อ


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ที่อยู่

133 ถนน แก้วนวรัฐ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์

053-921777

Fax.
053-921734
Email
mch.info@mccormickhospital.com