; บริการห้องพัก-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

บริการห้องพัก

ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร พระพร2
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร พระพร3
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร พระพร4
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร พระพร5
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร พระพร6
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร พระพร7
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร อายุรกรรม1
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร อายุรกรรม2
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร อายุรกรรม3
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร มหิดล2
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร กานดา2
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ
อาคาร เฮเลนนิวแมน3
คลิกดูรายละเอียด
ห้องเดอร์ลุกซ์ B (มินิเดอร์ลุกซ์)
อาคาร พระพร2
คลิกดูรายละเอียด
ห้องเดอร์ลุกซ์ B (มินิเดอร์ลุกซ์)
อาคาร พระพร3
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยว VIP
อาคาร พระพร4
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยว VIP
อาคาร พระพร5
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยว VIP
อาคาร พระพร6
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพิเศษเดี่ยว VIP
อาคาร พระพร7
คลิกดูรายละเอียด
ห้อง-MICU-SICU-รวม
ห้อง-MICU-SICU-รวม
ห้องรวมปรับอากาศ
อาคาร พระพร2
คลิกดูรายละเอียด
ห้องรวมปรับอากาศ
อาคาร เฮเลนนิวแมน2
คลิกดูรายละเอียด
ห้อง-MICU-SICU-พิเศษ
ห้อง-MICU-SICU-พิเศษ
ห้อง Deluxe ตึกมหิดล 1 และ 2
อาคาร มหิดล1
คลิกดูรายละเอียด
ห้อง Deluxe ตึกมหิดล 1 และ 2
อาคาร มหิดล2
คลิกดูรายละเอียด
ห้อง Premium ตึกมหิดล 2
อาคาร มหิดล2
คลิกดูรายละเอียด