; การตั้งครรภ์นอกมดลูก -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

          เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิ ก็จะเคลื่อนตัวไปตามท่อรังไข่ (Fallopian Tubes) และไปฝังตัวที่มดลูก แต่หากมีปัญหาทำให้ไข่ฝังตัวที่ท่อรังไข่ ก็จะเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก ซึ่งตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เพราะจะทำอันตรายต่ออวัยวะของแม่ หากไม่แก้ไขก็อาจจะทำให้เลือดออกมาก จนกระทั้งเสียชีวิต

อาการ มีอะไรบ้าง..?

     อาการก็เหมือนคนตั้งครรภ์ทั่วไป กล่าวคือ

 • ขาดประจำเดือน คัดเต้านม อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน

 • หากตรวจปัสสาวะ จะให้ผลบวก แสดงว่าตั้งครรภ์

อาการเตือนว่า.. อาจจะเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก..?

 • มีเลือดออกกะปริบกะปรอย เนื่องจากตัวอ่อนที่ฝังตังตรงจุดที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จึงแตกตัว และมีเลือดไหลออกมาอาการนี้ มักจะเกิดหลังจากตั้งครรภ์ไปได้แล้วซักระยะหนึ่ง คุณแม่จะรู้สึกเหมือนคนตั้งครรภ์ทุกย่างเช่น ประจำเดือนขาด คลื่นไส้อาเจียน หิวบ่อย แต่อาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไป เมื่อมีเลือดออกมาแล้วซักระยะหนึ่ง

 • ปวดท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่ง การตั้งครรภ์นอกมดลูกส่วนมาก ตัวอ่อนจะฝังตัวอยู่ตรงบริเวณท่อนำไข่ คุณแม่จะรู้สึกปวดท้องข้างใดข้างหนึ่ง และเมื่อลองอัลตราซาวด์ดูจะไม่พบตัวทารกอยู่ในโพรงมดลูก และถ้ามีเลือดออกด้วย ให้คุณแม่รีบไปพบแพทย์ทันที

 • ตัวซีด หมดแรง เจ็บไหล่ เนื่องจากเสียเลือดมาก เมื่อตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตก็จะแตกตัว และคุณแม่จะมีเลือดอกมาทางช่องคลอด ซึ่งเกิดจากอาการแท้ง ซึ่งอาการนี้จะทำให้คุณแม่มีอาการเจ็บไหล่ อาจเกิดมาจากมีเลือดออกตรงบริเวณช่องท้องและมีเลือดออกมาเยอะ จนขึ้นไปถึงกระบังลม ซึ่งมีเส้นประสาทตรงไหล่อยู่ จึงทำให้คุณแม่มีอาการเจ็บที่ไหล่ ถ้าคุณแม่มีอาการดังที่กล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะถ้าอาการรุนแรงอาจทำให้คุณแม่ช็อกและเสียชีวิตได้ในที่สุด

หากมีอาการเลือดออก จะทีอาการ..?

 • ปวดท้องมากทันที อาจจะปวดทั่วทั้งท้องและร้าวไปไหล่

 • มึนศีรษะ หน้ามืดจะเป็นลม ใจสั่น ซีด

 ควรรีบไปพบแพทย์ หากมีอาการ..?

 • มีการขาดประจำเดือน และ/หรืออาจจะตรวจปัสสาวะพบว่าตั้งครรภ์

 • มีตกเลือด

 • ปวดท้อง อาจจะร้าวไปไหล่ ปวดเบ่งถ่ายแต่ไม่มีไรออก มีอาการหน้ามืดจะเป็นลม

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดตั้งครรภ์นอกมดลูก..?

 • เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกมาก่อนข้างหนึ่ง

 • เคยมีการอักเสบของช่องเชิงกรานมาก่อนเช่น ปีกมดลูก มดลูกอักเสบ หนองในทั้งแท้และเทียม

 • มีบุตรยาก ละได้ยากระตุ้นการตกไข่ มีปัญหาท่อรังไข่ผิดปกติ การใส่ห่วงคุมกำเนิด

 โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ การตกเลือดในท้องเนื่องจากท่อรังไข่ที่มีตัวอ่อนแตก และมีเลือดออก ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงกับชีวิต        

               
เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์จะตรวจอะไรบ้าง..?

 • หากตั้งครรภ์อ่อนๆ และตัวอ่อนอยู่ที่ท่อรังไข่ แพทย์อาจจะฉีดยาเพื่อไม่ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโต หลังฉีดยาจะมีอาการปวดท้องบิดบิด และอาจมีเลือดออก

 • ในรายที่เด็กตัวใหญ่และมีตกเลือดในช่องท้อง แพทย์จะผ่าตดเอาเด็กออก

การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

 • ไม่สำส่อนทางเพศ หากเป็นโรคช่องเชิงกรานอักเสบให้รักษาด้วยยาให้ครบกำหนด

 • หากท่านใส่ห่วงคุมกำเนิด และต้องการที่จะตั้งครรภ์ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่าน

 • การเคยฝ่าตัดมดลูก ท่อรังไข่หรือช่องท้องอาจจะเกิดพังฝืดในช่องท้อง ซึ่งเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก