; โรคตาแดง -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

โรคตาแดง

โรคตาแดง

        เป็นโรคติดต่อที่ระบาดได้ง่ายมาก เกิดจากเชื้อไวรัส และพบได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็กเล็ก โรคนี้ไม่ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ถ้าไม่รีบรักษาอาจเกิดโรคแทรกซ้อน ทำให้ตาพิการได้

โรคตาแดงติดต่อกันได้อย่างไร

        โรคมักระบาดในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันอย่างแออัด โดยอาจติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำตา ขี้ตาของผู้ป่วย ส่วนมากมักติดทางอ้อม โดยใช้มือที่มีเชื้อโรคขยี้ตา ใช้สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า แว่นตา ขันน้ำ และของใช้อื่นๆ ร่วมกับผู้ที่เป็นโรค หรือเกิดจากแมลงวัน แมลงหวี่ตอมตาอาการของโรคตาแดง

        หลังจากได้รับเชื้อโรคเข้าตา ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง จะมีอาการระคายเคืองตา ปวดตา มีน้ำตาไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวอักเสบ แดง ซึ่งอาจเริ่มที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน หรือเป็นทั้ง 2 ข้างพร้อมกันก็ได้ อาจมีไข้ต่ำๆ หรือครั่นเนื้อครั่นตัว ผู้ป่วยมักจะหายได้เองภายใน 1 - 2 สัปดาห์ ถ้าไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

เมื่อเป็นโรคตาแดงควรปฏิบัติตัวอย่างไร

        - เมื่อมีอาการตามที่กล่าวมา ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากแบคทีเรีย
        - ควรพักสายตา ไม่ใช้สายตามากนัก
        - ใส่แว่นกันแดด หากมองสู้แสงไม่ได้
        - อย่าเอามือขยี้ตาเพราะจะทำให้ระคายเคืองตามากขึ้น
        - งดใส่คอนแทคเลนส์ ช่วงที่มีตาแดง
        - ควรหยุดเรียนหรือหยุดงานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าอาการตาแดงจะหายเป็นปกติ
        - ไม่ควรไปในที่ชุมชน เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า เพราะอาจนำโรคไปแพร่ติดต่อให้ผู้อื่นได้
        - แยกของใช้ส่วนตัว อย่าให้ผู้อื่นใช้ร่วมด้วย
        - ล้างมือบ่อยๆ
        - เปลี่ยนปลอกหมอนทุกวัน การป้องกันโรคตาแดง

        - อย่าใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่น
        - อย่าใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกัน
        - อย่าใช้ยาหยอดตาของผู้อื่น
        - ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
        - อย่าเอามือขยี้ตา
        - เมื่อฝุ่นละอองหรือผงเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด
        - ซักเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ